Forsiden / Main  

Venskabsforeningen

Vi arbejder for udveksling og møder mellem mennesker fra de to lande.
Folkeoplysning og undervisning er vores hovedaktiviteter.
Vi formidler og arrangerer rejser til PNG.
Vi oplever et unikt samarbejde til stor glæde og inspiration for alle der er med, både i Danmark og Papua Ny Guinea.

Vi støtter den demokratiske udvikling i Papua Ny Guinea. Foreningsmedlemmerne i PNG oplever, at de nu selv kan bidrage til lokalsamfundsudviklingen.

I Danmark er vi én bestyrelse, der dækker foreningens arbejde. I Papua Ny Guinea er der en paraplyorganisation med en bestyrelse, samt 10 lokalforeninger.

Medlemsskab koster 100 kr om året. Kontakt kasserer Inge Strandby på png@kundu.dk for yderligere oplysninger.